Je řada situací, kdy je nutné účastníky provozu upozornit skrze dopravní značky na neobvyklou situaci, která se odehrává na dané silnici. Je to například výjezd vozidel stavby, omezení rychlosti kvůli špatnému stavu vozovky, upozornění na stavební práce a třeba i uzavření části komunikace kvůli právě probíhající akci. Když chcete značku umístit, nesmíte to udělat svévolně. Jak správně postupovat, aby vše proběhlo v souladu se zákonem?

Plán akce a zhodnocení všech rizik

Nejdříve ze všeho musíte mít jasno v tom, co se na komunikaci bude odehrávat. Podle toho je třeba vyhodnotit všechna rizika. Když například budou na silnici vyjíždět auta z pole, je nutné upozornit na znečištění vozovky, na zvýšený provoz i na riziko vzniku kolon. Při kulturní akci zase bude ve hře snížení rychlosti a upozornění na zvýšený pohyb chodců po silnici. Musíte také vědět, jak daleko dopravní značení od rizikového místa umístit, v jakém časovém předstihu musí už stát na místě apod.

Dopravní značení

Jednání s příslušnými orgány

Plánovanou akci je nutné vždy ohlásit na příslušném městském či obecním úřadě a v případě potřeby také požádat o zábor veřejného prostranství. Na úřad musíte donést povolení umístění dopravního značení na místní komunikaci a k němu případně vypracovat projektovou dokumentaci. Dále je nutné akci ohlásit u místní Policie ČR. Na úřadě i na Policii ČR vám také mohou poradit, jaké značení bude potřeba. Musíte získat vydání povolení o umístění dopravního značení, bez něj značky na silnici dát nemůžete.

Dobře fungující půjčovna

A kde značení sehnat? Nemusíte ho draze kupovat, stačí si ho výhodně půjčit. Pronájem dopravní značky není drahá záležitost, navíc si společně s ním můžete objednat i profesionální instalaci značek na určené místo. V případě potřeby se obraťte na společnost TOP Znak s.r.o., která půjčuje veškeré svislé dopravní značení a zajistí i dopravu na místo včetně montáže.