Automobilový průmysl patří mezi nejvíce automatizované průmyslové provozy vůbec. Realizuje se zde celá řada činností, které využívají prostředí vakua. Může jít o sušení, tvarování, lakování, pokovování či testování netěsností. Což rozhodně pořád není výčet všech možností.

Vakuum umožňuje využívat výhody práce pod tlakem. Pro vytvoření prostředí vakua se používají vývěvy. Vývěva odčerpá vzduch z vakuové komory a vznikne vakuum. V automobilovém průmyslu se nejčastěji využívá vyveva Rootsova, vodokružná a rotační olejová.

Pokovování a metalizace plastů v prostředí vakua

Za pomoci vakua se v automobilovém průmyslu pokovují různé materiály, včetně plastů. V prostředí vakua při dané teplotě dochází ke kondenzaci kovových par. Ty pak umí vytvářet pokovené vrstvy od mikrometrových, až po milimetrové.

Vakuové sušení a čištění

Mnoho dílů je nutné v automobilovém průmyslu zbavovat různých nečistot mytím a následně je dokonale vysušit. Bez toho by mohl být nastartován proces koroze. Dokonalé vysušení i jinak nedostupných částí lze realizovat právě díky využití vakuových technologií.

Povrchové úpravy karoserií

Klasické lakování, ale i metalizace karoserií, to jsou další procesy, u nichž se využívá vakuum a kompresory, které vytváří potřebný tlak pro nanášení povrchového materiálu.

Auto

VAKUUM BOHEMIA

Společnost VAKUUM BOHEMIA nabízí vývěvy, dmychadla, kompresory, vakuové systémy a průmyslové ventilátory pro celou řadu průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu. Firma poskytuje prodej těchto zařízení, jejich projektování, záruční i pozáruční servis, repase, dodávku náhradních dílů i půjčování zařízení. Pronajmout si lze dmychadla i vývěvy. Firma nabízí rovněž pronájem zařízení na zkoušku.